Teisinis pranešimas

Rapool-Ring GmbH Qualitatsraps deutscher Zuchter atstovybė
(toliau – Rapool Ring atstovybė)

Įmonės kodas 303475553

Adresas: Varpo g. 34, LT-76241 Šiauliai

Tel. Nr. +370 413 99609

El. pašto adresas: baltic@rapool.com

Internetinės svetainės adresas: www.saaten-union.lt

Naudojimo teisės

Turinio naudojimas / autorių teisės: džiaugiamės, kad mūsų interneto svetainė susieta su kitomis interneto svetainėmis. Tačiau visiems atvaizdams ir tekstui taikoma nurodyto atvaizdo šaltinio ir (arba) teksto autoriaus autorių teisių apsauga. Tolesnis naudojimas arba publikavimas kitose internetinėse svetainėse arba spausdintinėje medžiagoje nėra leistinas be rašytinio autorių teisių savininko leidimo. Norint kopijuoti ir (arba) publikuoti šią medžiagą, reikia aiškaus Rapool-Ring atstovybės patvirtinimo.

Atsisakymas

I. Atsakomybė už turinį

Visa informacija pateikta mūsų internetinėje svetainėje ir kitose platformose(Rapool-Ring atstovybės socialinės žiniasklaidos profiliuose, pvz. „Facebook“ profilyje) pateikiama tik bendrosios informacijos tikslais. Ja siekiama suteikti jums galimybę sužinoti apie Rapool-Ring atstovybės siūlomas paslaugas bei susisiekti su Rapool-Ring atstovybe. Mes siekiame nuolat plėstis ir atnaujinti pateikiamą informaciją. Nors visas mūsų internetinių svetainių turinys buvo sukurtas kaip tik įmanoma kruopščiau ir patikrintas prieš publikuojant, negalima atmesti klaidų galimybės. Dėl šios priežasties Rapool-Ring atstovybė negali suteikti garantijos, kad turinys yra išsamus, tikslus ir atnaujintas. Prašome visada atkreipti dėmesį į tam tikros informacijos paskelbimo datą.

Mes, kaip paslaugų teikėjas, esame atsakingi už savo pačių turinį šiuose puslapiuose ir už kitą mūsų internetinį turinį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. Mes iš esmės neprisiimame atsakomybės dėl turinio, kurį mūsų socialinės žiniasklaidos puslapiuose talpina vartotojai. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, tuo atveju, jei vartotojų patalpintas turinys pažeidžia teisės aktų nuostatas, tuomet neabejotinai kuo skubiau pašalinsime atitinkamų turinį ir pranešame apie turinį priežiūros institucijoms teisės aktų numatyta tvarka.

Visų rūšių aprašymai buvo sudaryti remiantis geriausiomis įmonės turimomis žiniomis, atsižvelgiant į bandymų rezultatus ir pastebėjimus. Tačiau Rapool-Ring atstovybė negali atskirai garantuoti ar prisiimti atsakomybės už aprašymą atitinkantį rezultatą, nes auginimo sąlygos smarkiai svyruoja.

Visos rekomendacijos dėl auginimo iliustruojamos pavyzdžiais; kurie nebūtinai atspindi naujausią augalų apsaugos produktų patvirtinimo situaciją ir nepakeičia individualių vietinių patarimų.

Mes pasiliekame teisę keisti, papildyti arba ištrinti atskirus mūsų puslapių ar visos svetainės skyrius arba laikinai arba visam laikui nutraukti jų publikavimą. Vartotojai neturi teisės tikėtis konkretaus turinio pateikimo mūsų svetainėje.

II. Atsakomybė dėl nuorodų

Mūsų internetinėje svetainėje yra nuorodų į išorinių trečiųjų šalių internetines svetaines, kurios yra už mūsų atsakomybės ribų, o jų turiniui bei dizainui mes neturime įtakos. Dėl šios priežasties mes negalime suteikti jokios garantijos dėl trečiųjų šalių turinio. Tas pat galioja išorinių internetinių svetainių, kuriose yra nuoroda į mūsų internetinę svetainę, turiniui ir dizainui.

Rapool-Ring atstovybė nėra atsakinga už bet kokio internetinio puslapio turinį, kuris yra pasiekiamas per tokią nuorodą. Atsakomybė už susietų internetinių puslapių turinį priklauso išimtinai atitinkamo internetinio puslapio paslaugų teikėjui arba operatoriui. Vis dėlto pastebėję tam tikrų įstatymų pažeidimų išorinėse internetinėse svetainėse mes nedelsdami pašaliname susijusią nuorodą.